Όροι και προϋποθέσεις

Here you have to explain the Terms and conditions of website’s use. It is also about the rights on all website content.